Magneto Vet 4000

Magneto Vet 4000, değişken frekanslı ve yüksek yoğunluklu darbeli manyetik alanlara sahip manyetoterapi için bir cihazdır.

Kullanılan manyetik alanlar darbeli tiptedir ve dokularda üretilen mikro akımlar, hücre içi ve hücre dışı ortam arasındaki zar seviyesinde iyon değişimine neden olarak oksijen değişimini ve hücresel metabolizmayı arttırır ve neo-anjiyogenezi destekler. Frekans ve yoğunluğa bağlı olarak farklı biyolojik etkiler elde edilebilir.